INSTITUTI FARNES – PARTNER I RI GLOBAL NGA SHBA

INSTITUTI FARNES – PARTNER I RI GLOBAL NGA SHBA

Instituti Farnes mishëron një Rrugë të Re, një Perspektivë të Re, një Vizion të Ri për zgjidhjen e krizës së kujdesit shëndetësor për individët, komunitetet dhe vendet duke sjellë: Të Vërtetën të Bazuar në Dituri për të promovuar Harmoni, Jetëgjatësi dhe Cilësi të Jetës.
Instituti Farnes ka krijuar modelin e Performancës Optimale të Jetesës (OPL) të kujdesit dhe përkujdesjes të specializuar në ofrimin e shërbimeve profesionale, edukimit dhe produkteve përmes aplikimit të informacionit të udhëhequr nga dituria, i cili mbështetet në fakte dhe jo në mendime. OPL siguron një rrugë për të optimizuar pavarësinë emocionale, mjedisore, mendore, fizike, sociale dhe shpirtërore, bazuar në parimet e ligjshme të jetesës, në përputhje me ligjet organike të natyrës dhe ligjet natyrore të njeriut. Farnes Optimum Performance Living mund të zvogëlojë dhimbjen dhe të eliminojë vuajtjet e shmangshme, duke rivendosur funksionin fizik, duke optimizuar cilësinë e jetës dhe duke siguruar një zhvillim të njohurive që është e detyrueshme për kohën, në natyrë dhe qëllim.
Për më shumë vizitoni: https://farnes.com
chevron_left
chevron_right