HYPOSPADIA

HYPOSPADIA

Hypospadia është një defekt i lindjes (i lindur) në të cilin hapja e uretrës është në pjesën e poshtme të penisit. Uretra është tubi që nxjerr urinë nga fshikëza. Tek meshkujt, hapja e uretrës është normalisht në fund të penisit.
Shkaqet
Hypospadia paraqitet deri në 4 raste në 1,000 djem të porsalindur. Shkaku shpesh është i panjohur.
Ndonjëherë, kjo gjendje është trashëguese në familje.
Simptomet
Simptomat varen sa e rëndë është sëmundja.
Më shpesh, tek djemtë me këtë gjendje uretra hapet pranë majës së penisit në pjesën e poshtme.
Forma më të rënda të hypospadias ndodhin kur hapja është në mes ose në bazën e penisit. Rrallë, hapja mund të ndodh në ose pas skrotumit.
Kjo gjendje mund të shkaktojë një lakim të poshtëm të penisit gjatë erekcionit. Ereksionet janë të zakonshme tek djemtë e mitur.
Simptoma të tjera përfshijnë:
– Spërkatje jonormale e urinës
– Urinim ulur
– Prejza që e bën penisin të duket si ajo ka një “kapuç”
Kontrolla mjekësore dhe testet
Ky problem pothuajse gjithmonë diagnostikohet shpejt pas lindjes gjatë një konstrollimi mjekësor. Imazheria mund të bëhet për të kërkuar defekte të tjera të lindura.
Trajtimi
Foshnjat me hypospadia nuk duhet të bëhen synet. Lafsha duhet të mbahet e paprekur për përdorim për riparimet e mëvonshme kirurgjikale.
Në shumicën e rasteve, kirurgjia bëhet para se fëmija të fillojë shkollën. Sot, shumica e urologëve rekomandojnë riparimin para se fëmija të jetë 18 muajsh. Kirurgjia mund të bëhet deri në moshën 4 muajshe. Gjatë operacionit, penisi është i drejtë dhe hapja korrigjohet duke përdorur transplantet e indeve nga lafsha. Riparimi mund të kërkojë operacione të ndryshme.
Prognoza
Rezultatet pas operacionit janë më së shpeshti të mira. Në disa raste, nevojitet më shumë operacione për të korrigjuar fistulat, ngushtimin e uretrës ose kthimin e lakimin anormal të penisit.
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right