SI RADIOLOGJIA MUND TË PËRGATITET PËR KRIZËN KORONAVIRUS

SI RADIOLOGJIA MUND TË PËRGATITET PËR KRIZËN KORONAVIRUS

19 Mars 2020 – Një panel ekspertësh nga gjashtë institucione lëshuan një listë të praktikave më të mira për përgatitjen e radiologjisë gjatë krizës shëndetësore të koronavirusit.
Botuar me 16 Mars, 2020 në revistën Radiology.
Artikulli nënvizon mundësitë për trajtimin e rasteve të reja me koronavirus dhe vendosjen e strategjive të departamentit të radiologjisë për të parandaluar virusin dhe për të mbrojtur stafin dhe pacientët në spital. Kontribuesit janë bordi editorial i revistës:  Mahmud Mossa-Basha nga Universiteti i Uashingtonit në Seattle; Dr. Carolyn Meltzer nga Emory School of Medicine në Atlanta; Dr. Danny Kim nga NYU Langone Health në New York City; Dr Michael Tuite nga Universiteti i Wisconsin në Madison; Dr. Kanti Pallav Kolli nga Universiteti i Kalifornisë, San Francisko; dhe Dr. Bien Soo Tan nga Spitali i Përgjithshëm i Singaporit.
“Gatishmëria e radiologjisë gjatë këtij shpërthimi kërkon politika dhe procedura të departamentit të radiologjisë të hartuara për të pasur kapacitet të mjaftueshëm për të operuar në një situatë emergjente të përmasave të jashtëzakonshme dhe për të mbështetur kujdesin e pacientëve me COVID-19”, tha ekipi në një deklaratë të lëshuar nga revista.
Grupi renditi praktikat më të mira, si më poshtë:
– Kufizoni ekspozimin ndaj virusit.
– Instaloni kontrollin në të gjitha hyrjet në spital, si dhe në zyrën e pranimit të radiologjisë, për të kontrolluar simptomat që mund të lidhen me koronavirusin.
– Vendosni protokole për pacientët të infektuar apo të dyshuar me koronavirus, dhe udhëzoni ata në reaprtin përkatës për kontrollim urgjent virtual, departamentin e urgjencës ose radiologjinë.
– Përcaktoni përdorimin më të mirë të imazherisë.
– Testet laboratorike diagnostike kanë një ndjeshmëri prej 95% në 97%, me kohë të shpejtë të kthimit, dhe duhet të përdoren së pari.
– Të jeni të rezervuar me imazheri për rastet e dyshuara me koronavirus, të cilat do të ndikojnë në menaxhimin e pacientit ose për të cilat duhet të përjashtohet një diagnozë alternative.
– Mbroni stafin.
– Vëni maskën pacientëve gjatë imazherisë dhe procedurave.
– Pastroni në tërësi skanerin dhe dhomën pas imazherisë dhe lejoni shkëmbimin pasiv të ajrit.
– Përdorni masat paraprake të përshtatshme për pacientët që janë nënshtruar procedurave të gjenerimit të aerosolit.
– Krijoni vendet për testim paraprak
– Lëshoni një moratorium për udhëtimet për të gjithë punonjësit për një muaj.
– Siguroni furnizimin me maska ​​N-95 dhe pajisje të tjera mbrojtëse personale.
– Ofroni udhëzues për kontrollin e infeksionit, veçanërisht për teknologët e CT, ultratinguj dhe teknikët intervencionistë.
– Mirëmbani operacionet e departamentit të radiologjisë.
– Krijimi i një ekipi të menaxhimit të krizave për koronavirus që mbikëqyr gatishmërinë e departamentit.
– Hartoni një plan për vendet e veçanta të kujdesit urgjent për trajtimin e pacientëve me koronavirus.
– Vendosni masat për distancimin shoqëror: Lejoni stafin të punojë nga shtëpia, të krijojë salla të izoluara leximi në vend, dhe të përdorë video konferenca për takime. Mos lejoni që stafi të lëvizë midis objekteve.
– Vendosni stafin në karantinë pas udhëtimit në vendet e nivelit 3 (ato me transmetim të përhapur, të vazhdueshëm) ose ekspozimit ndaj pacientëve me koronavirus të dyshuar.
– Krijoni një plan për të trajtuar numrin e shtuar të pacientëve, nëse sistemi i kujdesit shëndetësor është i ngarkuar nga vëllimi i rritur i pacientëve dhe nevojat për imazheri.
– Krijoni një program mbështetës për të mbuluar stafin e sëmurë.
“Bordi Redaktues shpreson që lexuesit të gjejnë ngjashmëri të sistemeve të theksuara të kujdesit shëndetësor me mjedisin e tyre, duke siguruar motivim për veprim ose konfirmim të gatishmërisë” Kryeredaktori i Radiologjisë, Dr. David Bluemke.
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right