Mendimi Sekondar Special

Mendimi Sekondar Special

Mendimi Sekondar Special për trajtimin tuaj mund të sigurohet nga mjekët më të mirë në botë, i cili ofrohet duke filluar nga €2,999.
Pas anëtarësimit tuaj, juve do ju caktohet Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore dhe për kompletimin e dokumentacionit mjekësor për marrjen e mendimit sekondar dhe trajtimin tuaj nga mjekët dhe institucionet më të njohura shëndetësore!
Ky shërbim ofrohet vetëm për anëtarët e Klinikës Digjitale!