https://www.internationaldayofradiology.com/app/uploads/2019/10/IDoR-Book-2019_MSK-Imaging_Final_Web.pdf

GJENET DHE TERAPIA GJENETIKE

GJENET DHE TERAPIA GJENETIKE

Gjenet janë blloqet ndërtuese të trashëgimisë. Kalohen nga prindi tek fëmija, ato përmbajnë udhëzime për përbërjen e proteinave. Nëse gjenet nuk prodhojnë proteinat e duhura ose nuk i prodhojnë ato si duhet, një fëmijë mund të ketë një çrregullim gjenetik.
Terapia e gjeneve është një teknikë eksperimentale që përdor gjenet për të trajtuar ose parandaluar sëmundjet. Forma më e zakonshme e terapisë së gjeneve përfshin futjen e një gjeni normal për të zëvendësuar një gjen jo normal. Qasje të tjera përfshijnë:
– Shkëmbimi i një gjeni jonormal për një normal
– Riparimi i një gjeni jo normal
– Ndryshimi i shkallës në të cilën një gjen është aktivizuar ose fikur
Edhe pse ka shumë shpresë për terapinë gjenetike, ajo është ende eksperimentale.
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right