e-Health Tourism

Ky shërbim shëndetësor u mundësohet turistëve të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor. Konsultimet online ofrohen në të gjitha gjuhët e vendeve të Ballkanit Perëndimor.
Këshilla për përdoruesit e smartphone:
Për iOS : Përdorni Safari
Për Android : Përdorni Google Chrome
Sëmundja e papritur në një vend të huaj dhe gjatë pushimit është një nga problemet më serioze që ju mund të ballafaqoheni. Jeni në një vend të panjohur dhe shpesh nuk flisni gjuhën e vendasve. Kjo çështje është edhe më e rëndësishme tani për shkak të COVID-19.

e-Health Tourism është shërbim që do të minimizojë shqetësimin dhe stresin për turistët, duke siguruar qasje të shpejtë dhe të lehtë në shërbimet shëndetësore edhe gjatë pushimeve.

e-Health Tourism është koncept i ri i cili për herë të parë ofrohet në Evropë dhe atë nga Klinika Digjitale duke ju ofruar komoditet turistëve në shtetet e Ballkanit Perëndimor. Ky shërbim shëndetësor ju ofrohet turistëve në gjuhën Angleze dhe në gjuhët e vendeve të regjionit.

e-Health Tourism është projekt inovativ i Klinikës Digjitale i përkrahur nga Regional Cooperation Council, dhe mundëson ofrimin e konsultimit online për turistët në shtetet e Ballkanit Perëndimor.