ÇRREGULLIMET E TË MËSUARIT

ÇRREGULLIMET E TË MËSUARIT

Çrregullimet e të mësuarit janë gjendje që ndikojnë në aftësinë tuaj për të mësuar. Ato mund të shkaktojnë probleme me:
– Të kuptuarit e asaj që njerëzit thonë
– Të folurit
– Të lexuarit
– Shkrimin
– Kryerja e detyrave të matematikës
– Kushtimi i vëmendjes
Shpesh, fëmijët kanë më shumë se një lloj paaftësie në të mësuar. Mund të kenë gjithashtu një gjendje tjetër, siç është çrregullimi i hiperaktivitetit dhe mungesës së vëmendjes (ADHD), i cili mund ta bëjë mësimin një sfidë edhe më të madhe.
Çfarë shkakton çrregullime të të mësuarit?
Çrregullimet e të mësuarit nuk kanë asnjë lidhje me inteligjencën. Ato shkaktohen nga ndryshimet në tru dhe ato ndikojnë në mënyrën se si truri përpunon informacionin. Këto ndryshime janë zakonisht të pranishme që nga lindja. Por ka disa faktorë që mund të luajnë rol në zhvillimin e aftësive të kufizuara për të mësuar, përfshirë këtu:
– Gjenetika
– Ekspozimet mjedisore (si plumbi)
– Problemet gjatë shtatëzënësisë (siç është përdorimi i drogave nga nëna)
Si mund ta di nëse fëmija im ka një paaftësi mësimore?
Sa më parë që mund të gjesh dhe trajtosh një paaftësi mësimore, aq më mirë. Fatkeqësisht, çrregullimet e të mësuarit zakonisht nuk njihen derisa fëmija fillon të shkojë në shkollë. Nëse vëreni që fëmija juaj grindet, bisedoni me mësuesin e fëmijës tuaj ose mjekun për një vlerësim të aftësisë për të mësuar. Vlerësimi mund të përfshijë një ekzaminim mjekësor, diskutim mbi historinë e familjes dhe testimin e performancës intelektuale dhe shkollore.
NIH: Instituti Kombëtar i Shëndetit të Fëmijëve dhe Zhvillimit Njerëzor
Për të konsultuar mjekun, vizitoni: https://www.klinikadigjitale.net/mjeket/
chevron_left
chevron_right