Anëtarësimi – Pacient

 • Kartela Elektronike Mjekësore check_circle
 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vitit Të sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë
  check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Mendim nga Dermatologu Standard Pranoni mendim nga dermatologu në Evropë brenda 48 orëve (ditëve të punës).
  check_circle
 • Një Interpretim i Imazherisë me CT/MRI cancel
 • Një Konsultim Online me mjekë specialistë të Klinikës Digjitale cancel
 • Kartela Elektronike Mjekësore check_circle
 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vititTë sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Mendim nga Dermatologu Premium Pranoni mendim nga dermatologu në Evropë brenda 24 orëve (ditëve të punës).
  check_circle
 • Një Interpretim i Imazherisë me CT/MRI check_circle
 • Një Konsultim Online me mjekë specialistë të Klinikës Digjitale cancel
 • Kartela Elektronike Mjekësore check_circle
 • Mjeku Personal për përcjelljen e gjendjes suaj shëndetësore check_circle
 • Video Konsultime me Mjekun Personal gjatë tërë vitit Të sigurta dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • Transferimi/arkivimi i imazherisë me CT, MRI dhe Koronarografi I sigurt dhe në përputhshmëri me rregulloret ndërkombëtare HIPAA dhe GDPR
  check_circle
 • 10% zbritje nga konsultimet me mjekë kombëtarë/ndërkombëtarë check_circle
 • Kontrolluesi i Reaksionit (Ndërveprimit) të Barnave Mbi 1 MILION barnave të prodhuesve të ndryshëm nga mbarë bota
  check_circle
 • Mendim nga Dermatologu Special Pranoni mendim nga dermatologë ekspertë Evropianë brenda 24 orëve (ditëve të punës) dhe raport të detajuar mjekësor.
  check_circle
 • Një Interpretim i Imazherisë me CT/MRI check_circle
 • Një Konsultim Online me mjekë specialistë të Klinikës Digjitale check_circle