Analizat Laboratorike në Shtëpinë Tuaj!

Analizat Laboratorike në Shtëpinë Tuaj!

Klinika Digjitale për anëtarët,
Koha e pritjes në radhë për analiza laboratorike pengon shumë njerëz për të bërë kontrollimin dhe testet e nevojshme për shëndetin e tyre personal.
Për të qëndruar më afër anëtarëve të saj edhe gjatë pandemisë me COVID-19, Klinika Digjitale dhe Partneri i saj i Besueshëm eLab do dërgojnë ekipin për analiza laboratorike në shtëpinë apo në vendin tuaj të punës.
Dërgimi në shtëpi është pa kosto shtesë dhe rezultatet e analizave laboratorike do dërgohen tek ju dhe do të barten në kartelën tuaj elektronike nga mjeku juaj personal i Klinikës Digjitale.
Klinika Digjitale ka krijuar lehtësira për të siguruar që anëtarët e saj të marrin shërbimet më të mira në komoditetin e shtëpisë së tyre.
Analizat laboratorike në shtëpinë tuaj, në tre hapa:
1. Kontakto MJEKU IM në Klinika Digjitale
2. Ekipi i specializuar do dërgohet tek ju
3. Rezultatet do barten në kartelën tuaj elektronike
Thjeshtë, Shpejtë dhe Sigurt!
chevron_left
chevron_right